Künye İMTİYAZ SAHİBİİmtiyaz Sahibi : Arif KAYGISIZ(arifkayfsz@gmail.com) GENEL YAYIN YÖNETMENİGenel Yayın Yönetmeni : Feride ALABEY EDİTÖRLEREditör 1 – ….Editör 2 – …