Bill Gates, Microsofttan İSTİFA ETTİ  Bill Gates, Microsofttan İSTİFA ETTİ Bill Gates Kimdir.  William Henry “Bill” Gates III ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, Amerikalı yazar,